φροντίζουμε την σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού
βοηθάμε την οικογένεια να μεγαλώσει έναν σωματικά και ψυχικά υγιή ενήλικα

Για μένα, παρακολουθώ ένα παιδί σημαίνει φροντίζω εξ’ ολοκλήρου την σωματική και ψυχική υγεία αυτού.

Ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω την οικογένεια να μεγαλώσει έναν σωματικά και ψυχικά υγιή ενήλικα.

Η Διατροφή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό όπλο στην επιτυχία του σκοπού αυτού.
Στο ιατρείο λοιπόν ενισχύουμε και στηρίζουμε τον Θηλασμό.
Στη συνέχεια δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη σωστή και υγιεινή Διατροφή ανάλογα με την ηλικία, ενημερώνοντας τους γονείς προφορικά, έντυπα και με news letters.

Άλλα σημαντικά όπλα στην επιτυχία του σκοπού μου είναι η Πρόληψη, ο σωστός προγραμματισμός των εμβολιασμών και η διενέργεια αυτών. 

Επίσης, η ελαχιστοποίηση της χρήσης φαρμάκων και κυρίως αντιβιοτικών, δίνοντας λύσεις, οι οποίες δεν επιβαρύνουν την οικογένεια και κυρίως τον οργανισμό του παιδιού(π.χ.: παραπομπή στο νοσοκομείο η εύκολη χρήση αντιβιοτικών).
Αυτό βεβαίως σημαίνει αυξημένη ενασχόληση κατά την επίσκεψη και συχνή, ίσως και καθημερινή επικοινωνία με την οικογένεια, μέχρι την αποθεραπεία του παιδιού.

Για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη παρακολούθηση των παιδιών, διατηρούμε πλήρες Ηλεκτρονικό Αρχείο, όπου εκτός από την παρακολούθηση συμπεριλαμβάνονται οι εμβολιασμοί και οι εξετάσεις των παιδιών.
Το αρχείο αυτό είναι διαθέσιμο στους γονείς, ανά πάσα στιγμή.

Πιστεύω πως η Ενημέρωση των γονέων πρέπει να είναι πλήρης και αναλυτική, τόσο για την ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού τους όσο και τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει σε περίπτωση ασθενείας και την θεραπεία αυτής.
Θέλω τη Συνεργασία και Επικοινωνία με τους γονείς σε κάθε περίπτωση.

Στα πλαίσια της σωστής πρόληψης, είναι δική μου Ευθύνη η οργάνωση και παραπομπή του παιδιού σε ειδικό τμήμα όταν κριθεί αναγκαίο.
Για το λόγο αυτό συνεργάζομαι με ειδικούς που έχω επιλέξει, όπως παιδοκαρδιολόγους, παιδοδερματολόγους, παιδοορθοπεδικούς κ.α.
Επίσης, συνεργάζομαι με ειδικά τμήματα μεγάλων Νοσοκομείων όπως: Τμήμα Παχυσαρκίας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Τμήμα Υπερλιπιδαιμίας Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», κ.α.

Αντιλαμβανόμενοι τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας (έλλειψη χρόνου, οικονομικά προβλήματα, κ.λ.π.) είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι να επιλύσουμε μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια με το παιδί.

by site4doctor and MyMedical