πιστεύουμε στη σημασία της υγιεινής διατροφής
πιστεύουμε στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση ασθενειών

Στην προσπάθειά μας για σωστή και εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου, λειτουργούμε με ραντεβού, χωρίς όμως να αποκλείουμε την δυνατότητα άμεσης και έγκυρης αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στο ιατρείο ή στο σπίτι.

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου οργάνωση του φακέλου του παιδιού, προκειμένου ο γονέας να έχει ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα της ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού του.

Επίσης ο γονέας ενημερώνεται για την πλήρη εικόνα του ιστορικού του παιδιού και την ανάγκη όπου χρειάζεται, περαιτέρω ελέγχου για την αντιμετώπιση και πρόληψη ειδικών νοσημάτων.

Πιστεύουμε στη σημασία της υγιεινής διατροφής, στην πρόληψη, στην έγκαιρη αντιμετώπιση ασθενειών αλλά και προβλημάτων ανάπτυξης σωματικής και ψυχικής.

Επιγραμματικά οι υπηρεσίες που παρέχει το ιατρείο μας είναι οι ακόλουθες:

1. Προετοιμασία και ενημέρωση εγκύου

2. Παρακολούθηση ανάπτυξης νεογνού σωματική και ψυχοκινητική

3. Προγραμματισμός και διενέργεια εμβολιασμών

4. Παρακολούθηση παιδιού και εφήβου

5. Αντιμετώπιση ασθενειών

6. Προληπτικοί έλεγχοι π.χ. ανάπτυξης (σωματικής και ψυχικής), όρασης, ακοής, οδοντολογικοί, ορθοπαιδικοί κλπ

7. Ενημέρωση γονέων και οικογενειακού περιβάλλοντος προφορικά,έντυπα και με newsletters για σημαντικά θέματα όπως η Διατροφή κ.α.

8. Υπενθύμιση ειδικών προληπτικών εξετάσεων και ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο

9. Διοργάνωση Ομαδικών ενημερώσεων χρήσιμων και επίκαιρων για τους γονείς

10. Πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος παρακολούθησης του παιδιού

by site4doctor and MyMedical