Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την οικογένεια να μεγαλώσει έναν ψυχικά και σωματικά υγιή ενήλικα. Θεωρούμε χρέος μας την αναλυτική και πλήρη ενημέρωση του γονέα όσον αφορά στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του παιδιού.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στην προσπάθειά μας για σωστή και εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου, λειτουργούμε με ραντεβού, χωρίς όμως να αποκλείουμε την δυνατότητα άμεσης και έγκυρης αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στο ιατρείο ή στο σπίτι.Παρέχουμε υψηλού επιπέδου οργάνωση του φακέλου του παιδιού, προκειμένου ο γονέας να έχει ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα της ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού του.
Προετοιμασία και ενημέρωση εγκύου
Παρακολούθηση ανάπτυξης νεογνού σωματική και ψυχοκινητική
Προγραμματισμός και διενέργεια εμβολιασμών
Παρακολούθηση παιδιού και εφήβου
Αντιμετώπιση ασθενειών
Προληπτικοί έλεγχοι π.χ.: ανάπτυξης (σωματικής και ψυχικής), όρασης, ακοής, οδοντολογικοί, ορθοπαιδικοί κ.λ.π. .
Ενημέρωση γονέων και οικογενειακού περιβάλλοντος προφορικά, έντυπα και με newsletters για σημαντικά θέματα όπως η Διατροφή κ.α.
Υπενθύμιση ειδικών προληπτικών εξετάσεων και ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο
Διοργάνωση Ομαδικών ενημερώσεων χρήσιμων και επίκαιρων για τους γονείς
Πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος παρακολούθησης του παιδιού

by site4doctor and MyMedical